IBRAHIM Ouassari

IBRAHIM Ouassari

IBRAHIM geraakte nooit verder dan het 2de middelbaar. Dat verhinderde hem nochtans niet om IT-consultant te worden voor BNP Fortis, Sibelga en Elia. Zijn geheim. Hij deelt het met andere jongeren uit zijn buurt die, zoals hijzelf, geen al te beste kaarten in hun hand hadden. Hij sticht MolenGeek.

Portret gerealiseerd in smaenwerking met BLACKTOWN

STORY2WORK 
Een diversiteit aan personen en levenspaden om horizonten te verbreden en ons anders te laten kijken. Verhalen die zuurstof geven, die laten dromen, die hoop geven. Verhalen om samen vooruit te geraken. 

Meer info over STORY2WORK