Stories

STORIES

We verzamelen, vertalen en delen de verhalen van jongeren die we begeleiden. We zetten de zeer uiteenlopende profielen van deze jongeren in de schijnwerpers en tonen de realiteit van een Brusselse jeugd die haar plaats probeert te vinden. Hun verhalen beschrijven de verschillende manieren om ergens te geraken, de kronkels van het leven en het belang van omringd en begeleid te worden om zo de kracht te vinden om stappen vooruit te kunnen zetten.

Deze verhalen zijn boven alles authentiek maar ook inspirerend en gepassioneerd. Ze geven blijk van verbeelding, hervonden trots, enthousiasme, geloof, emoties, verlangen, motivatie, uitdaging, doorzettingsvermogen en de weigering om op te geven.

Coordinatie STORY2WORK :

CARAN
caran.courbet@art2work.be 
0489 37 34 54

HET PROCES

Je verhaal vertellen om je bewust te worden van jezelf, van het pad dat je genomen hebt.
Je verhaal vertellen en naar jezelf luisteren om jezelf te realiseren en te waarderen.
Je verhaal vertellen om te triggeren en te durven, om vooruit te gaan, om te dromen.

 Elke jongere die een ART2WORK-traject aanvat, leert zijn of haar eigen verhaal te vertellen, vindt (terug) vertrouwen in het praten over zichzelf, blikt terug op de afgelegde weg, projecteert zichzelf naar de toekomst en durft zijn of haar dromen te formuleren. Dit unieke relaas wordt opgetekend en in het achterhoofd bewaard, als een momentopname van zijn of haar ervaring bij ART2WORK, maar ook van dit specifieke punt in zijn of haar leven.

Zodra een jongere zich bij een programma aansluit, nemen wij de nodige stappen om ervoor te zorgen dat er op een of andere manier een verhaal wordt verteld. Dit vertellen van verhalen kent een verloop dat wij aanpassen naargelang de mogelijkheden van het gevolgde traject en vooral naargelang de jongere zelf en hoever hij of zij bereid is te gaan. Het is maatwerk.

In al dit verzamelde materiaal springen er bepaalde verhalen uit. Sommige zijn rijker, opvallender en misschien meer inspirerend dan andere. Wij hopen dat deze individuele verhalen niet verloren zullen gaan en dat ze een bredere maatschappelijke impact zullen hebben.

We verspreiden ze in verschillende vormen: podcast, documentaire, publicatie, artistieke creatie.