Maroun-Ready2start

READY 2 START

READY2START richt zich vooral tot jongeren in de wijken rond het kanaal en de Ninoofsepoort (Molenbeek, Anderlecht, Brussel-Stad).

READY2START wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk van deze jongeren toegang hebben tot ons aanbod of tot het aanbod van een partner.

READY2START schept vertrouwen en wil jongeren ertoe aanzetten hun faalangst te overwinnen en hun levensproject te definiëren.

In nauwe samenwerking met plaatselijke werkers worden kleine trajecten van een week georganiseerd, met activiteiten (sportief & creatief) om het zelfvertrouwen te versterken. Workshops die mensen in staat stellen hun frustraties te uiten, hun angsten onder ogen te zien en zich te vrijer te voelen van anderen.

READY2START legt de basis voor een levensproject van de deelnemers. Wij begeleiden jongeren in een proces van persoonlijke ontwikkeling, waarbij elke jongere de acteur is van zijn eigen verandering.
Curieus ?
Neem dan contact met SOFYAN Dahmanii
sofyan.dahmani@art2work.be
0484 92 63 31
 

READY2START wordt mogelijk gemaakt door een speciale steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie
téléchargement