Capture d’écran (meeting de coach zoom)

COACHES

De coaching wordt verzekerd door eigen medewerkers van ART2WORK, door enkele partnerorganisaties en door externe freelancers, gepassioneerden, kunstenaars, mensen met een verhaal, mensen met een bepaalde “rijkdom” en “hors normes”.  De bedoeling is dat de coaches de deelnemers meenemen in een inspirerende dag. Ze voeden de deelnemers met hun eigen verhaal en de eigen ervaringen. Elke coach, vanuit de eigen discipline of invalshoek, moet de deelnemers dichter bij zichzelf en hun eigen mogelijkheden brengen. Op ontdekking van de eigen weg.