art2work Technics2start

@testetet
Festival Kanal 2010

ART 2 WORK

ART2WORK wordt gedreven door passie, door passie voor een creatieve stad waarin kansen wordt gegeven aan mensen en waarin door brede samenwerkingen innovatieve dynamieken ontstaan. Een creatieve stad wordt gestuwd door de kracht van haar inwoners. Inwoners die samen leven en samen werken. Inwoners die elkaar verhalen vertellen en die van elkaar leren om vooruit te geraken.

ART2WORK wil kansen geven aan vele jong volwassen Brusselaars om op een andere manier “werk” te zoeken en zichzelf te realiseren, om op een andere manier regisseur te worden van het eigen leven.

ART2WORK wil inspiratie en kracht laten ontstaan om te kunnen geloven in zichzelf en de wereld.

ART2WORK wil dit realiseren door :
- Mensen beklijvende verhalen te laten vertellen en te laten getuigen van hun vallen en opstaan, van hun vechtlust en goesting om ergens te geraken;
- Een op maat gesneden aanpak te ontwikkelen waardoor mensen op een andere manier in het leven gaan staan;
- Een aanbod uit te bouwen samen met anderen, complementair aan al wat reeds bestaat;
- Workshops te organiseren, werkervaringstrajecten op te zetten, mensen en organisaties / bedrijven te begeleiden, flexibele werkplekken aan te bieden, artistieke projecten te ontwikkelen;
- “Ruimtes” te creëren om elkaar tegen te komen en om samenwerkingsverbanden te laten ontstaan.

ART2WORK wil tegen 2020 een vernieuwend expertise centrum en laboratorium zijn voor jobtraining en loopbaanbegeleiding, waar continu gezocht wordt naar vernieuwende praktijken voor de verbetering van de maatschappelijke inzetbaarheid van jong volwassenen, waar middelen ingezet worden om te komen tot een betere sociale stijging.

Raad van Bestuur

De werking wordt omkaderd door de Raad van Bestuur die bestaat uit onafhankelijke leden. Deze leden zijn expert in verschillende maatschappelijke sectoren en/of professioneel actief binnen diverse organisaties. Momenteel bestaat deze uit :

Isabelle Allinckx – voorzitter (Bruxelles Formation – hoofd Internationale Relaties)
Myriam Gérard (vakbondsleider op rust)
Kristien De Coster (Ultima Vez – company manager)
Yassine Assal (Atrium Brussels – district manager)
Mohamed Ouachen (Diversité sur Scènes – artistiek directeur)