art2work Technics2start

@testetet
Festival Kanal 2010

ART 2 WORK

NEEM JE LEVEN IN EIGEN HANDEN!
OP WEG NAAR NIEUWE PROFESSIONELE KANSEN

WE ARE
Als je niet in een vakje past … moet je je eigen vakje maken.” (YASSIN – coach)

De arbeidsmarkt van Brussel en haar periferie is complex. ART2WORK is ervan overtuigd dat er plaats is voor iedereen op die arbeidsmarkt. Daarom zoekt ART2WORK nieuwe mogelijkheden om jonge Brusselaars aan de slag te krijgen.

ART2WORK is een laboratorium voor onderzoek en sociale innovatie. We zijn experten in het begeleiden van jonge mensen in hun persoonlijke ontwikkeling op weg naar een professionele toekomst. We vormen mensen zodat ze zelf hun eigen toekomst kunnen schrijven met de eigen verbeelding en troeven, met een open blik en positieve attitudes, een herwonnen zelfvertrouwen, kennis van nieuwe codes, … en duidelijke keuzes.

ART2WORK werkt hoofdzakelijk met jongvolwassenen (18-30 jaar) met hoogstens een diploma secundair onderwijs, die een sociaal en economisch zwak profiel hebben, met geen of beperkte werkervaring, al lang in cirkeltjes draaien en niet weten waar ze heen willen. We richten ons tot alle Brusselaars, maar hebben een bijzondere aandacht voor hen die in de wijken rond het kanaal en de Ninoofsepoort wonen.

WE WANT
Ik wil de beste versie van mezelf worden.” (ALINA – deelneemster COACH2START)

ART2WORK gelooft rotsvast in trajecten op maat, die vertrekken vanuit de eigenheid en de kracht van elke persoon, trajecten die een impact hebben op het gedrag en de persoonlijkheid van de deelnemers. Iedereen heeft rijkdom en wilskracht – soms diep verscholen – om verder te geraken. We geven vertrouwen om meer zelfvertrouwen op te bouwen.

ART2WORK wil de verbeelding en de troeven van mensen naar boven halen zodat ze met een open blik en een positieve energie verder geraken in het leven. We bereiden mensen voor om zelf hun eigen richting te vinden en te kiezen, om zelf de goede weg te nemen. Onze deelnemers krijgen een “boosting” om met meer kracht te volharden en verder te gaan. Op weg naar een plaats in de wereld.

WE CAN
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait.” (MARK – bekend schrijver)

ART2WORK biedt verschillende trajecten aan. Het “samen doen” met anderen staat centraal . De programma’s vragen een sterk engagement en zijn interactief, we werken samen én leren van elkaar, ieder de eigen verantwoordelijkheid. Enkel dan kunnen we een echte impact hebben. Ook met andere organisaties én met bedrijven werken we in partnerschap.

OUR FUTURE
Kansen op de arbeidsmarkt zijn niet zomaar voor iedereen evident.” (SIMON – manager Aviato)

ART2WORK heeft een bepaalde positie in het Brusselse landschap. We hebben de ambitie om verder te ontwikkelen, niet om de grootste te zijn maar om elke dag “beter” te worden.

THEIR FUTURE
"Niets komt zomaar uit de hemel gevallen, behalve sneeuw, regen en tegenslagen.” (ILIAS – deelnemer TECHNICS2START)

Daar draait het uiteindelijk allemaal rond, de toekomst van die vele jonge mensen. Daar blijven we voor gaan, met onze open deur die herkansingen mogelijk maakt. De ene persoon vindt gemakkelijker en vlugger de weg dan de andere. Bref, … de “art to work”, want werken is een kunst en iedereen kan een kunstenaar zijn: ondernemend, oprecht nieuwsgierig, sceptisch, met een gezichtspunt, dapper, …

Het meten van de sociale impact van onze activiteiten is niet gemakkelijk.

De resultaten zijn meestal niet direct zichtbaar. We zetten mensen op weg, om zelf de juiste keuzes te maken, om hun eigen leven te leiden. Hun deelname binnen één van onze trajecten vormen dikwijls sleutelmomenten binnen een persoonlijke evolutie. De meesten zetten effectieve stappen vooruit met bewuste en persoonlijke keuzes. Ze zijn sterker om de uitdagingen van deze volatiele, onzekere, complexe en ambiguë maatschappij beter aan te kunnen. Ze worden weerbaarder en vinden stap voor stap hun weg en hun plaats. Dit laat zich echter niet eenvoudig vertalen in cijfers en mooie grafieken. De werkelijkheid laat dit niet toe.

Tegelijk is het onmogelijk om deze resultaten op langere termijn correct op te volgen want mensen verhuizen, veranderen van telefoon of hebben gewoon geen zin om te blijven antwoorden. We kunnen hoogstens indicaties geven door diverse vormen van feedback op diverse momenten.

Onze werking is vooral gericht op het bereiken van duurzame resultaten, van hoe mensen leider worden over hun eigen leven en zelf hun toekomst in handen nemen. We geloven dat een goede persoonlijkheidsvorming essentieel is en prioritair moet aangepakt worden vooraleer mensen werk gaan zoeken. Mensen gaan bewuste en persoonlijke keuzes maken op basis van wie ze zijn en wat ze kunnen en willen. Mensen gaan sterker zijn om de uitdagingen van de complexe maatschappij aan te kunnen. Resultaten zijn niet altijd direct zichtbaar.
, mensen verhuizen of veranderen van telefoon waardoor een goede opvolging moeilijk wordt,… Dit is niet op korte termijn meetbaar.

Wij analyseren onze impact op 3 niveaus:

Sociaal-economische integratie: de mate waarin onze deelnemers werk vinden, zich inschrijven voor een vorming, een stage volgen, vrijwilliger worden, …
– Persoonlijke ontwikkeling: de mate waarop persoonlijkheid evolueert om beter zijn/haar plaats in de maatschappij te vinden, om sterker te staan in het leven en dus weerbaarder op economisch vlak te zijn.
– Ontwikkeling van attitudes en competenties: de mate waarin deelnemers positief evolueren in hun houding om algemeen sterker te staan in het leven en dus ook op de arbeidsmarkt.

SOCIAAL ECONOMISCHE INTEGRATIE

Gemiddeld, begeleidde ART2WORK de voorbije jaren 50 jongeren per jaar.
Meer dan 80% van de jongeren die zijn ingeschreven eindigen hun parcours bij ons.
Hiervan vindt, binnen het jaar, meer dan 75 % erna een job, herneemt een vorming, start een eigen “bedrijfje”, schrijft zich in voor een stage of biedt zich aan als vrijwilliger.
Door de nieuwe programma’s READY2START en DIRECT2START worden het aantal jongeren dat we jaarlijks bereiken opgetrokken tot ongeveer 100. Momenteel is het te vroeg om resultaten te geven van deze nieuwe activiteiten.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Wij hebben een aantal indicatoren gedefinieerd om de persoonlijke evoluties van elke deelnemer te evalueren voor, tijdens en na deelname aan ’ het programma COACH2START.
– T.a.v. zichzelf: zelfkennis, zelfvertrouwen, autonomie, flexibiliteit, verantwoordelijkheidszin, tijdsbeheer en organisatie skills
– T.a.v een groep: integratie, communicatie, sociale vaardigheden, collectieve bewustzijn
– T.a.v de maatschappij: integratie, het ontwikkelen van een netwerk, projectmatig denken

Er is een methode ontwikkeld om deze sociale impact te meten. Met de resultaten daarvan kunnen we controleren of de begeleide jongeren vorderingen maken ten aanzien van deze indicatoren. De methode werd sinds midden 2018 ingevoerd. Algemeen stellen we significante en positieve evoluties vast. We zien dat mensen echt groeien en meer “mens” worden.

Ontwikkeling van attitudes en competenties

Om dagelijks te (over)leven en te werken, moeten we een aantal attitudes en competenties ontwikkelen. We hoeven niet in alles altijd en overal de beste te zijn maar het is wel nuttig om een aantal competenties en vaardigheden te ontwikkelen. Dat helpt!
We ontwikkelden een instrument dat vooral binnen TECHNICS2START wordt gebruikt om de evoluties van deze attitudes te evalueren en te begeleiden. Dit instrument ondersteund ook de analyse van de persoonlijkheidsontwikkeling.

Rond de volgende attitudes wordt dagelijks met de deelnemers gewerkt:
- nemen van initiatief & beslissingen
- inzet & doorzettingsvermogen
- discipline & stiptheid
- persoonlijke verzorging
- flexibiliteit
- creativiteit & innoveren
- kritische zin & naar jezelf luisteren
- organisatie & zorg voor kaders
- sociale houding & leiderschap
- verantwoordelijkheid & integriteit
- communicatie
- nieuwsgierigheid & optimisme
ART2WORK SINDS 2007

Goeiedag,

Ik heb ART2WORK opgericht in 2007. Ik was 39 en had reeds een boeiend parcours achter de rug op de breuklijn tussen stedelijke ontwikkeling, sociale economie en kunst. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging.
Na meer dan 10 jaar wonen in de Brusselse kanaalzone merkte ik toen een grote spanning. Aan de ene kant een groep 18-30 jarigen die werden omschreven als onhandelbaar, als verloren. Er bestond zo goed als niks voor hen. Aan de andere kant bedrijfsleiders die op zoek waren naar werknemers die ze kunnen vertrouwen, die goesting hebben om te werken en waarmee ze een duurzame werkrelatie kunnen opbouwen.

Hoe komt het dat beide partijen elkaar niet vinden? Hoe kan deze kloof verdicht worden? Hoe kunnen we vele van deze Brusselse jongeren uitrusten zodat ze aan de slag geraken en blijven?

Dit waren de vragen die me toen wakker hielden.

Ik startte gesprekken en zette de eerste ideeën op papier. Dankzij mijn bestaande netwerk werden interessante samenwerkingsverbanden gesloten en volgt er ook steun van de overheid.

ART2WORK werd een feit.

De ploeg TECHNICS2START begon in 2010.

Vandaag is er veel veranderd, gelukkig.

De werking evolueerde, nieuwe programma’s zagen het licht. Dagelijks werken we nu met een ploeg van 12vaste medewerkers, diverse partners en freelance coachesvol positieve energie en overtuiging in onze fantastische lokalen in de oude brouwerij BelleVue. 700 m² met veel licht en een inspirerend zicht op Brussel. Een ruimte om te doen, om te ontmoeten, om te experimenteren. Een plek voor mensen die vooruit willen in het leven en die zich vragen stellen. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? En hoe kan ik dat realiseren?

Via onze verschillende programma’s proberen we hen op maat de beste antwoorden te geven, zodat ze zelf maximaal aan hun toekomst kunnen werken, met een gepaste houding en attitudes.

De deelnemers vinden erna gemakkelijker werk of starten een opleiding. Maar het belangrijkste op lange termijn is de manier waarop de deelnemers hun eigen leven in handen nemen, hoe ze als persoon groeien en openbloeien, hoe ze echt “volwassen” worden.

Hierin zijn we uniek. Mensen kracht en vertrouwen geven om vooruit te kunnen. Dat ze na een val kunnen opstaan en opnieuw kunnen beginnen. Hiervoor creëren we de kaders.

De “ART to work” want werken is een kunst en iedereen kan een kunstenaar zijn: ondernemend, oprecht nieuwsgierig, sceptisch, met een gezichtspunt, dapper, …
De “ART to work” want werken op de Kunstberg of in een prestigieus theater geeft fierheid aan de medewerkers van TECHNICS2START, artistieke workshops vormen voor deelnemers van COACH2START de hefbomen om los te wrikken wat vast zit, …

En de toekomst brengt nog meer.

We willen blijven beter worden in wat we doen.

We willen blijven denken, herdenken, omdenken, … in hoe we deze jonge en kwetsbare mensen de nodige kracht geven voor hun toekomst.

We dromen van nieuwe projecten, van het delen van onze expertise en van het inspireren van vele anderen.

WIM Embrechts
oprichter & directeur