Neem je leven in eigen handen!
Op weg naar nieuwe professionele kansen

Région Bruxelles
Er is plaats voor iedereen
op de arbeidsmarkt.
Daarom zoekt ART2WORK
nieuwe mogelijkheden
om jonge Brusselaars (18-30)
aan de slag te krijgen.
ART2WORK is een laboratorium voor onderzoek en sociale innovatie. We zijn experten in het begeleiden van jonge mensen in hun persoonlijke ontwikkeling op weg naar een professionele toekomst. We vormen mensen zodat ze zelf hun eigen toekomst kunnen schrijven met de eigen verbeelding en troeven, met een open blik en positieve attitudes, een herwonnen zelfvertrouwen, kennis van nieuwe codes, … en duidelijke keuzes.

Bref, … de “art to work”, want werken is een kunst en iedereen kan een kunstenaar zijn: ondernemend, oprecht nieuwsgierig, sceptisch, met een gezichtspunt, dapper, …

Wees Welkom !