Maroun-Ready2start

READY 2 START

Nieuw sinds 2020 !

téléchargement

READY2START wordt mogelijk gemaakt door een speciale steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie
READY2START wil ervoor zorgen dat er meer jongeren uit de buurt toegang vinden en krijgen in TECHNICS2START en COACH2START.

We verbeteren onze communicatie naar iedereen in de buurten rondom het kanaal en de Ninoofsepoort. We trekken de straat op naar de sportclubs, jeugdorganisaties, de pleintjes waar er volk is, … We ondersteunen lokale organisaties. Samen met anderen zorgen we voor een goede voorbereiding van de jongeren (via kleine workshops in jeugdhuizen, ontmoetingen met ex-deelnemers, …) en een gepaste co-begeleiding.

Ben jij al READY … to start ?

Curieus ? Neem dan contact met AHMED Belhadi
ahmed.belhadi@art2work.be / 0487 36 49 52