Vas-y, essaie de te battre ! /Komaan, vecht ervoor !

Vas-y, essaie de te battre! / Komaan, vecht ervoor!