STUDENT2START

STUDENT 2 START

STUDENT2START is een pilootproject rond studentenjobs voor jongeren uit de Brusselse kanaalwijken.

Tijdens de zomer 2021 vormde FLOW (openluchtzwembad) een grote opportuniteit voor de opstart van een project op langere termijn.

Vele jongeren vallen dikwijls uit de boot voor studentenjobs omwille van een gebrek aan netwerken en diverse vormen van uitsluiting. Nochtans is al meermaals gewezen op het belang van studentenjobs in een complex traject van economische inschakeling. Door studentenjobs is het mogelijk om belangrijke werkervaring op te doen, om zelfvertrouwen te creëren, om netwerken uit te bouwen, om allerlei competenties te ontdekken en te ontwikkelen, … Via deze ervaring hebben ze het erna veel gemakkelijker om zelf hun vleugels uit te slaan.

In juni 2021 kregen een groep van 20 jongeren voorbereidende vorming, voor en na hun examens.
In juli en augustus 2021 waren ze aan de slag als “FLOWERS”. Ze staan in voor het onthaal en de begeleiding van de bezoekers van het zwembad en voor het algemeen onderhoud van de plek. Ze waren de ambassadeurs van dit positief project voor Brussel, voor alle jongeren en andere zwemmers. Voor de meesten was dit hun eerste werkervaring.

Ook tijdens de zomer 2022 is het zwembad terug het decor en de werkplaats voor een hele groep lokale jongeren … om wat extra te verdienen, een werkervaring op te doen en om aan hun plaats in deze stad te werken.

ART2WORK helpt bij de rekrutering, vorming en begeleiding van de jongeren die aangeworven worden door Pool Is Cool, de organisator van het zwembad.