NEDERLANDS 2 START

durven en groeien
verwerven en verbreden 

NEDERLANDS2START werd opgestart in januari 2022.
Het programma ontwikkelt een taalbeleid voor ART2WORK en taalacties op maat van de verschillende trajecten en hun deelnemers. Het moedigt mensen aan om te durven en de sprong te wagen, om fouten te maken, het opnieuw te proberen, te verbeteren en vooruit te gaan.Binnen DIRECT2START en COACH2START ligt de focus op bewustwording en promotie van het Nederlands bij de deelnemers. Dit gebeurt onder andere in de vorm van kookworkshops in het Nederlands en een stadsspel, gecreëerd door Het Huis van het Nederlands Brussel.

Binnen het traject TECHNICS2START streven we ernaar de deelnemers zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in een Nederlandstalige context. Een perfecte uitspraak of zinsconstructie is hier geen prioriteit. Samen met de jongeren creëren we communicatiestrategieën om het begrijpen van, en het zich uitdrukken in het Nederlands te vergemakkelijken en geleidelijk bepaalde angsten of blokkeringen te verminderen.

het programma?
• op maat en binnen de trajecten TECHNICS2STARTDIRECT2STARTCOACH2START en JOB2START: individuele en groepsworkshops, taalcoaching, bedrijfsbezoeken, ...
• samen met anderen ontdekken dat Nederlands eigenlijk helemaal niet zo eng is
• ontdekken dat het met een beetje motivatie mogelijk is om te leren en vooruitgang te boeken
• vergroten van kansen op het vinden van een job of opleiding

NEDERLANDS2START komt tot stand in nauwe samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel, dat ons begeleidt bij het proces van onderzoek, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie.

VDAB-Brussel en onze Nederlandstalige partners geven het project extra vleugels.

Curieus ?
Neem dan contact op met MARIET
nederlands2start@art2work.be
0486 98 07 10