Team Technics recrute

TECHNICS2START werft aan !

Interesse? 

Vindt alle info over ons project op de pagina van TECHNICS2START


Om kandidaat te zijn moet je voldoen aan deze NIEUWE VOORWAARDEN,


Tussen 18 en 30 jaar zijn 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn;
als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn;

EN ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • OFWEL niet in het bezit zijn van een certificaat of diploma van het lager secundair onderwijs;
  • OFWEL als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij Actiris gedurende minstens 2 jaar tijdens de voorbije 3 jaar voorafgaand op de indiensttreding EN niet in het bezit zijn van een certificaat of diploma van het hoger secundair onderwijs;
  • OFWEL een verminderde arbeidsgeschiktheid hebben;
  • OFWEL deel uitmaken van de doelgroepen en een begeleiding volgen in het kader van de BSD-maatregelen (begeleiding van doelgroepen met specifieke problematieken) en NEET's (jongeren die niet studeren, niet aan het werk zijn noch een opleiding volgen) zoals bepaald door Actiris of zoals bepaald in het kader van de door Actiris uitgewerkte partnerships.
De inschrijvingsperiode is niet vereist in de volgende gevallen:

  • Een inschakelingscontract hebben afgerond
  • Een overeenkomst artikel 60 of 61ยง7 hebben afgerond (tewerkstelling door een OCMW)
  • of ontslagen zijn als gevolg van de schrapping van een betrekking in het kader van de voorziening 'inschakelingsbaan in de sociale economie'.
MAAR VOORAL

JE STAAT TE POPELEN om vooruit te komen in je leven.
JE BENT BEREID om je gewoonten te veranderen, jezelf vragen te stellen, kritisch te zijn voor jezelf.

 

Meer info op : https://www.actiris.brussels/nl/burgers/inschakelingsbaan-in-de-sociale-economie/NIEUWS