Portraits @Merel Hart

Portraits @Merel Hart

Portraits @Merel Hart

Portraits @Merel Hart

Portraits @Merel Hart

Portraits @Merel Hart

Onze impact

Sociaaleconomische integratie

Gemiddeld steunt ART2WORK 50 jongeren per jaar.

Meer dan 80% van de cursisten beëindigt zijn parcours, dat is voor ons al een mooi resultaat.

Daarna vindt 85% van hen werk, gaat opnieuw een beroepsopleiding volgen of creëert een eigen job, dat noemen we een ‘positieve uitkomst’. Of ze gaan een stage volgen, vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen die niet leidt tot een diploma, wat we omschrijven als een ‘positieve actie’.

Soms kiezen ze voor een combinatie van de twee, zoals een opleiding (taal, informatica, bijscholing) gekoppeld aan vrijwilligerswerk, zodat ze vaardigheden ontwikkelen en tegelijk ervaring opdoen.

  • Positieve uitkomst: 65%
  • Positieve actie: 20%

Zelfontplooiing en je plaats vinden

Ons werk streeft naar een integratie die verder gaat dan alleen tewerkstelling. ART2WORK wil dat elke jongere zijn plaats vindt en zich op een duurzame manier kan ontplooien in onze huidige maatschappij. Daarom hebben we een reeks indicatoren gedefinieerd waarin het volgens ons belangrijk is om te evolueren. In onze programma’s ontwikkelen we innovatieve en creatieve methoden waarmee elke jongere zichzelf kan onderzoeken en kan groeien in een aantal essentiële punten:

Ten opzichte van zichzelf: zelfkennis, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, flexibiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel, tijdsbeheer, organisatie;

Ten opzichte van een groep: integratie in de groep, communicatie, socialisatie, collectief bewustzijn;

Ten opzichte van de maatschappij: sociale integratie, ontwikkeling van een netwerk, projectontwikkeling.

Er is een methode ontwikkeld om deze sociale impact te meten. Met de resultaten daarvan kunnen we controleren of de begeleide jongeren vorderingen maken in deze indicatoren.